Autokooli valiku meelespea

Järgnevalt toome välja mõningaid soovitusi, millele tuleb enne õpingute algust pöörata tähelepanu, et vältida hilisemat pettumust autokoolist:

Kas autokoolile tasutud maksetest tagastatakse tuludeklaratsiooni täitmisel tulumaks?

Vastavalt tulumaksuseadusele on isikul õigus saada koolituskuludelt tagasi tulumaks. Tulumaks tagastatakse järgmisel aastal peale koolituse eest tasumist. Hetkel on tagasimakstava osa suurus 21%. Tähelepanu tuleks osutada veel asjaolule, et kui alla 26 aasta koolitatav ise tulu ei teeni, oleks tal mõttekas lasta koolituskulud kinni maksta isikul, kes tulu teenib, siis on ka temal kaudselt võimalik tulumaks tagasi saada. Samuti peaks teadma koolitatav, et kui arve on talle esitatud füüsilisest isikust ettevõtja poolt, siis tulumaksu talle koolituskulude pealt ei tagastata. Et maksetest saaks hiljem parema ülevaate ning vältida vaidlusi koolitustasude osas, soovitame maksed teha alati ülekandega autokooli arvele ja vältida sularahas sõiduõpetajatega arveldamist.

Harilikult on koolituse maksumuseks pakutud koolituse põhipaketi (teooria + 20 sõidutundi) maksumus. Kuna vajalik on läbida 3 lisakoolitust (esmaabi, algõppe libedasõit ja pimedasõit), siis tasub huvi tunda, kas koolitaja viib neid läbi ise ja kui palju need maksavad. Kas koolituse põhipaketi maksumuse sees on teoreetiliste teadmiste kontrolli (teooriaeksami) maksumus ning kui palju maksab korduseksam? Kas platsisõidu eest tuleb täiendavalt maksta platsikasutuse renti või on see sõidutunni hinna sees? Kui palju maksab sõiduoskuste kontroll (sõidueksam) ja milline on korduseksami maksumus? Milliseid sõidukeid kasutab koolitaja õppesõiduks? Soovitav on antud küsimustele vastused leida enne koolitusele registreerumist. Sellega väldite hilisemaid „üllatusi“. Tõsiselt võetavas autokoolis sõlmitakse koolitusleping, millega lepitakse kokku osapoolte õigused, kohustused ja vastutus.

Autokooli maine kujundajad on eelõige õpetajad. Uuri hiljuti koolitusel käinutelt, millised on nende hinnangud ja kogemused mingi kooli või konkreetse õpetaja kohta. Igati loogiline on, et õpilane valib autokoolis endale sõiduõpetaja, mitte vasupidi. Hea koostöö korral on ka õpe tulemuslikum. Tasub uurida ka seda, kas autokool pakub lisaõppe võimalusi oma teadmiste täiendamiseks. Variandid võivad olla erinevad alates liiklustesti raamatust, kuni loengute järelkuulamise võimaluseni e-õppes ja elektrooniliste testide lahendamiseni e-keskonnas.

Vältige autokoole, kus õpetaja töötab kohustuslikud 20 sõidutundi autokoolile ning seejärel hakkab raha teilt isiklikult võtma. Viimasena märgitud juhul ei pruugi õpetaja olla piisavalt motiveeritud õpilast kiiresti sõitma õpetama, kuna tema peamine teenistus algab alles pärast 20 sõidutundi. Samuti vältige autokoole, mis vaevleb õpilaste puuduse käes ning seetõttu on sunnitud koolitatavaid võimalikult kaua kinni hoidma. Kui õpetajaga koostöö ei klapi, siis ärge kartke vahetada õpetajat ja vajadusel ka autokooli!

Online eHIND.ee tugi

Skype online tugi on
avatud 8 tundi päevas

E-R: 9.00 kuni 17.00
L-P: kokkuleppel

Skype Chat

Portaali haldajad

  • Demo

    Indrek Millert

    IT tugi/arendaja
  • Demo

    Viljar Kikkerpuu

    arveldus
TÖÖ!

Otsime meeskonda:   

eHIND.ee © 2014-2018 | Portaali idee ja ülesehituse autoriõigused kuuluvad OÜ I.M. Invest ja Avidmera OÜ-le. Portaali kopeerimine KEELATUD!